top of page

Blaasstenen bij honden en katten

Blaasstenen bij uw huisdier

Blaasstenen komen voor bij honden en katten. Het ontstaan van stenen begint met de vorming van kristallen. De kristallen hechten zich aan organisch materiaal waarbij er structuren ontstaan die uit kunnen groeien tot stenen. Bij honden is meer dan 85% van de stenen te vinden in de blaas zelf. Het zijn eigenlijk kleine niersteentjes, die via de urineleider (ureter) in de blaas terecht gekomen zijn. De meest voorkomende stenen zijn de struvietsteen (magnesiumammoniumfosfaat) en de calciumoxalaatsteen. Daarnaast zijn er nog andere stenen zoals ammoniumuraat (Dalmatiërs, Bulldogs en leverproblemen) en cystine.

 

Hoe ontstaan stenen?

Stenen ontstaan niet bij alle honden of katten. Er zijn verschillende factoren aanwezig die een invloed hebben op het ontstaan van stenen. De zuurgraad (pH) van de urine bepaalt welke soorten stenen er in de urine ontstaan. Struviet ontstaat in een hoge pH (alkalische urine) terwijl de andere stenen ontstaan in een lage pH (zure urine). Een bacteriële blaasontsteking zorgt ervoor dat de urine een hoge pH krijgt. Dit gebeurt doordat bacteriën, door middel van het enzym urease, ureum omzetten in ammoniak. Ammoniak wordt vervolgens omgezet in ammoniumionen, die zich binden aan magnesium en fosfaat, waardoor de struvietstenen kunnen ontstaan. Deze stenen gaan dus vaak gepaard met een bacteriele blaasonsteking.

Een van de redenen dat struviet vaker voorkomt bij vrouwelijke dieren is dat teefjes en poezen een grotere kans hebben op een bacteriële infectie door de korte lengte van de plasbuis (urethra). Een andere factor is de voeding. De mineralen die tijdens de voeding het lichaam binnenkomen hebben een grote invloed op het ontstaan van stenen.

Teveel magnesium en fosfor kan struvietstenen veroorzaken terwijl oxalaat een bron is voor de calciumoxalaatstenen. Huisdieren met overgewicht, weinig beweging en een te geringe consumptie van water hebben ook meer kans op het ontwikkelen van stenen.

Naast Struviet en calciumoxalaat (de meest voorkomende stenen) bestaan er ook cystine en ammoniumuraat stenen. 

Symptomen van blaasstenen

De symptomen die te zien zijn bij blaasstenen komen overeen met de algemene symptomen van problemen in de lagere urinewegen: hematurie (bloedplassen), dysurie (pijn bij het plassen), strangurie (persen tijdens het plassen) en pollakisurie (frequent kleine plasjes). Als er sprake is van kleine blaasstenen, dan moet er altijd op gelet worden dat deze de penis van uw reu of kater kunnen verstoppen. Zonder behandeling kan dit tot levensbedreigende situaties leiden.

 

Hoe worden blaasstenen aangetoond?

De diagnose van blaasstenen wordt gesteld door middel van een lichamelijk onderzoek, een echografie en/of een radiografie van de blaas. Met de echo kan er gemakkelijk en snel worden gekeken of er stenen in de blaas aanwezig zijn, maar met een röntgenfoto krijgt de dierenarts een beter idee van de grootte en de hoeveelheid stenen. Op een röntgenfoto kan ook worden gekeken of er steentjes in de plasbuis zitten of dat deze zich hoger in de nieren bevinden.

 

Behandeling en voorkomen van blaasstenen

Struvietstenen kunnen deels opgelost en voorkomen worden door het gebruik van een speciale voeding die de pH van de urine verlaagd (bijvoorbeeld Royal Canin urinary S/O of Hill’s S/D); calciumoxalaat, cystine en ammoniumuraat kunnen niet worden opgelost.

Ammoniumuraatstenen kunnen voorkomen worden met een medicijn (allopurinol) en Royal Canin urinary U/C low purine of Hill’s U/D.

De behandeling is dus afhankelijk van het soort steen. De voeding is een belangrijke factor in het voorkomen van nieuwe stenen na het verwijderen of het oplossen van de oude stenen. Speciale voeding zorgt voor een neutrale pH van de urine, de hoeveelheid mineralen is beperkt in de voeding en in droogvoer wordt meer natrium verwerkt waardoor uw huisdier meer gaat drinken.

(Andere manieren voor meer vochtinname zijn het geven van natvoer en de aanschaf van een drinkfontein).

Uw huisdier dient na een operatie vaak levenslang op een speciaal dieet te staan. Tijdens het oplossen van struvietstenen zal uw hond ook antibioticum mee naar huis krijgen om de bacteriën die vrijkomen bij het oplossen van de stenen te bestrijden.

Wanneer er geopereerd moet worden, zal de dierenarts de blaas openen (cystotomie), waarna de stenen verwijderd worden en de blaas en urethra worden gespoeld om zeker te zijn dat zelfs de kleinste steentjes verdwenen zijn. Na de operatie worden de stenen opgestuurd naar het laboratorium voor analyse.. Voor een ervaring met blaasstenen uit de praktijk leest u het verhaal van Georgia en Stitch onder praktijkverhalen.

huisdierenarts, dierenarts, dierendokter, michelle, heskes, hond, kat, reu, teef, kater, poes
huisdierenarts, dierenarts, dierendokter, michelle, heskes, hond, kat, reu, teef, kater, poes
huisdierenarts, dierenarts, dierendokter, michelle, heskes, hond, kat, reu, teef, kater, poes
Blaasstenen kat
huisdierenarts, dierenarts, dierendokter, michelle, heskes, hond, kat, reu, teef, kater, poes
bottom of page