top of page
32452591_1955215204791421_91134797580788

Privacyverklaring

Dierenkliniek Overhage is een dierenartsenpraktijk waar u voor alle voorkomende geneeskundige behandelingen van uw huisdier terecht kunt. De praktijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wanneer u zich als klant inschrijft bij Dierenkliniek Overhage worden uw gegevens verzameld met als doel dat wij contact met u kunnen opnemen omtrent te behandeling en gezondheid van uw huisdier. Het verzamelen van uw gegevens kan persoonlijk of telefonisch worden gedaan. Er wordt alleen gevraagd naar de nodige gegevens om onze dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam + voorletters, adres, telefoonnummer, e-mailadres, telefoonnummer en gegevens van uw dier(en). Uw gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard, tot u zich uitschrijft bij de praktijk. 
In de nieuwe wet staat omschreven dat u toestemming aan ons moet geven zodat wij uw gegevens mogen noteren. Als u uw huisdier als patiënt laat inschrijven (of ingeschreven heeft) wordt het verzoek om behandeling van uw huisdier of het verzoek tot inschrijving als toestemming gezien.

Indien u zich wilt uitschrijven bij Dierenkliniek Overhage, kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen naar info@dierenkliniek-overhage.nl. In deze mail dient u ook een kopie van uw identiteitsbewijs bij te voegen waarbij uw bijzondere persoonsgegevens onleesbaar zijn gemaakt. Uw gegevens worden dan nog maximaal 7 jaar bewaard vanwege de wettelijk bewaartermijn.

 

Voor een aantal doelen worden persoonsgegevens verzameld door Dierenkliniek Overhage:

*Uw gegevens worden verzameld met als doel dat wij contact (telefonisch, per mail of per post) met u kunnen opnemen omtrent te behandeling en gezondheid van uw huisdier.

*Het versturen van facturen/vaccinatieherinneringen/condoleancekaartjes 

*Social media. Tijdens onze werkzaamheden kunnen foto’s gemaakt worden met als mogelijk doel deze op onze social media te publiceren. Dit kunnen opnamen zijn van de werkzaakheden van onze medewerkers met uw huisdier(en). Voordat een foto van uw huisdier wordt gepubliceerd, zal u hierover worden geïnformeerd en vragen wij uw goedkeuring. Indien u van gedachte veranderd dient u een schriftelijk protest te sturen via info@dierenkliniek-overhage.nl zodat wij de foto´s van social media kunnen verwijderen.

*De website van Dierenkliniek Overhage verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van het website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

*Wanneer u als klant van onze praktijk onder bewind of curatele staat (of komt te staan), vragen wij uw geboortedatum met ons te delen om uw inschrijving in het curatele- en bewindregister na te gaan en de contactgegevens van uw bewindvoerder op te zoeken in verband met het afhandelen van de facturen.

*Dierenkliniek Overhage verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zo delen wij, indien nodig, uw gegevens met verwijsklinieken, samenwerkende dierenartsen (dienstenregeling), laboratoria, incassobureaus, bewindvoerders, huisdierverzekeringsmaatschappijen en de Nederlands Databank Gezelschapsdieren (in verband met de registratie van de chip).

 

Opslagperiode:

Dierenklniek Overhage bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van maximaal 7 jaar voor al uw persoonsgegevens na uitschrijving bij onze praktijk, tenzij een andere wettelijke regeling een langere bewaartermijn vereist. Bij lopende klachtenprocedures en openstaande facturen bewaren wij uw gegevens tot het dossier definitief is gesloten.

Op het moment dat u contact opneemt met Dierenkliniek Overhage via e-mail, worden de gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Deze e-mails worden maximaal twee jaar bewaard.

Uw e-mailadres en andere persoonsgegevens worden opgeslagen in onze automatiseringsprogramma’s. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd, tot u zich uitschrijft bij onze praktijk

De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

Beveiliging:

Dierenkliniek OVerhage neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van de praktijk via info@dierenkliniek-overhage.nl

 

Uw rechten:

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Dierenkliniek Overhage vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@dierenkliniek-overhage.nl. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens en die van uw huisdieren.

Kloppen uw persoonsgegevens niet? Of zijn uw persoonsgegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren.

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij de praktijk opgeslagen zijn, of wilt u deze gebruiken om over te gaan naar een andere dierenarts, dan heeft u het recht op overdracht.

Wilt u niet langer dat uw persoonsgegevens bij Dierenkliniek Overhage vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw persoonsgegevens, met inachtneming van bovengenoemde bewaartermijnen en uitzonderingen (incasso, klachtenprocedure of andere wettelijke regeling).

U heeft het recht om een klacht in te dienen via info@dierenkliniek-overhage.nl.

Mocht het nodig zijn dat uw gedeelde gegevens met Dierenkliniek Overhage met anderen gedeeld dienen te worden, dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd. Dierenkliniek Overhage behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer de praktijk dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of om de rechten, eigendom of veiligheid van Dierenkliniek Overhage te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

Dierenkliniek Overhage. Overhage 4 5431LD Cuijk. 0485312800​

bottom of page