top of page

Gritomus | Neusbloeding


Gritomus, een Dobermann pup van vijf maanden oud, kwam in spoed bij ons binnen omdat hij al twee uur lang een bloedneus had. Een neusbloeding, ookwel epistaxis genoemd, is geen normaal verschijnsel bij uw huisdier. Het kan door verschillende dingen veroorzaakt worden. Het is van belang dat u diverse vragen van de dierenarts beantwoord zodat er al een deel van de oorzaken uitgesloten kan worden.


De eigenaren hadden niet gezien dat er iets was gebeurd wat de neusbloeding kon veroorzaken. Voordat het begon lag Gritomus lekker rustig op kantoor te slapen. Tijdens het lichamelijk onderzoek zagen we dat het bloed niet uit één, maar uit beide neusgaten kwam. Bilaterale epistaxis (beiderzijds) maakt een algemeen probleem in de bloedstolling meer voor de hand liggend. Gritomus nam geen medicatie en opname van rattengif was niet waarschijnlijk. Ook voelden we dat de milt vergroot was, dit kan duiden op een infectie. Van de milt hebben we een echografie gemaakt (zie foto).


Om een beter idee te krijgen van de herkomst van Gritomus vroegen we hierover nog even door aan de eigenaar. Als jonge pup belandde Gritomus voor enkele weken in een asiel. Toen hij hieruit kwam was Gritomus flink vermagerd, had hij last van schurft en waren er teken aanwezig.


Met deze informatie en het feit dat er in Spanje veel tekenziekten voorkomen werd het voor ons duidelijk dat het hier weleens om de tekenziekte Erhlichia canis kon gaan. Ehrlichia kan in het beenmerg terecht komen en zorgen voor een daling van onder andere de bloedplaatjes, waardoor bloedingen kunnen ontstaan. Een algemeen bloedonderzoek werd uitgevoerd (zie foto). Hierop is te zien dat zowel de witte bloedcellen als rode bloedcellen en de bloedplaatjes gedaald waren. Daarnaast waren de globulines gestegen. Een daling van de bloedplaatjes in combinatie met de gestegen globulines maakte de kans op Ehrlichia nog groter.


We besloten daarom een snelle Ehrlichia/Anaplasma/Leishmania snaptest uit te voeren (zie foto). Na tien minuten gaf de test inderdaad aan dat Gritomus besmet was met Ehrlichia. Gelukkig is Ehrlichia gevoelig voor doxycycline, een antibioticum. Gritomus werd opgenomen in de kliniek en kreeg een infuus en de eerste dosis doxycycline. De volgende dag ging hij naar huis met doxycycline in tabletvorm die drie tot zes weken gegeven moeten worden.


Het was van belang dat de medicatie werd gegeven, maar ook dat Gritomus rustig werd gehouden. Ondanks dat hij een speelse pup is gaf het bloedonderzoek aan dat zijn waarden sterk waren gedaald. Na drie weken werd er opnieuw een afspraak gemaakt om het bloedonderzoek te herhalen. Het ging een stuk beter met Gritomus en het bloedonderzoek toonde aan dat er al een lichte stijging van de bloedplaatjes aanwezig was.

Voor meer informatie over tekenziekten klik hier

Alle praktijkverhalen
Laatste bijdragen
Zoeken via tags
bottom of page