top of page

Spay | Neuter project street cats Almeria 2018


El Ejido Almeria. Stray neuter project
Trofee sterilisatieproject

Een eer om een ​​trofee te krijgen van de inwoners van El Ejido voor het harde werk dat we in 3 dagen hebben uitgevoerd. Ik ben blij dat ik heb kunnen bijdragen aan het project om zoveel mogelijk straatkatten in korte tijd te kunnen steriliseren/castreren. 121 katten aan het einde van het weekend. Dit betekent al snel 70 vrouwtjes x 4 kittens = 280 kittens minder op straat deze maanden. Ook al zal dit maar een minimale verandering teweegbrengen, ik hoop dat het mensen laat inzien dat dit de belkangrijkste oplossing is om zoveel zwerfdieren, ongewenste nestjes en gedumpte dieren te voorkomen.


An honour to get a trophy from the inhabitants of El Ejido for the hard work we did in 3 days!! I am happy to have been able to contribute to get 121 cats castrated and even though this will only make a minimal change; 70 females x 4 kittens = 280 stray kittens less on the street these months, it makes people realise that castrating is still the solution to prevent so many strays and abandoned animals.

Alle praktijkverhalen
Laatste bijdragen
Zoeken via tags
bottom of page